Elfde Jèske 2018

Elfde Jèske voor John Sars
Dynamisch ondernemer met hart voor Rosmalen

Net terug van een beurs in Rijswijk om zijn succesvolle hondenvoer Riverwood onder de aandacht van afnemers te brengen. Een paar dagen eerder teruggekeerd van een grote handelsbeurs in Letland. Luchthavens zijn voor John Sars als internationaal ondernemer vertrouwd gebied. Maar ondanks zijn drukke bestaan zet hij zich vol overtuiging in voor de Rosmalense samenleving. Voor de Hannusclub voldoende reden om aan hem voor het seizoen 2017-2018 het Elfde Jèske toe te kennen.
De Hannusclub besloot veertien jaar geleden om hun tienkoppige mannenclub elk jaar met één wisselende persoon uit te breiden en hem of haar het Elfde Jèske toe te kennen. John (52) wordt de vijftiende drager op rij.
“Toen ik gevraagd werd en de lijst van mijn voorgangers zag was ik zeer vereerd. Ik ben er trots op dat ik mag toetreden tot de lijst waar illustere Dragers op staan, ik ervaar het als een belangrijke benoeming. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan de organisatie van de Intocht Plus op Carnavalszaterdag waar de Hannusclub zich jaarlijks sterk voor maakt. Net als voor de Scholenoptocht op vrijdag.
Ik ben gewend om voor mijn bedrijf out of the box te denken. Dingen net iets anders te doen of op een manier waar anderen niet op komen. In die zin denk ik graag mee bij de uitwerking van het programma voor die zaterdag.”

Uitdaging
Carnaval is mij met de paplepel ingegoten, als klein manneke zat ik al bij mijn vader op zijn schouders om de optocht in Den Bosch te bekijken. En ik ben muzikaal al jaren actief als tenorsaxofonist, vroeger bij Muziekvereniging St. Cecilia, bij ’t Spult, en andere clubkes. Ik speel nu nog bij Benny’s Big Show Orchestra en af en toe in gelegenheidsorkestjes. Met Carnaval ben ik vaak in Oeteldonk te vinden waar ik steeds meer verstokte blauwwitten tegenkom. Voor Zandhazendurp is het een uitdaging om Carnaval weer meer te laten leven in het eigen dorp. Wanneer ik daar iets aan kan bijdragen zal ik dat zeker doen.

Betrokken Rosmalenaar
De drive om bij te dragen aan een goed geoliede samenleving in Rosmalen siert John. Ondanks het feit dat hij veel energie besteedt aan de uitbouw van zijn bedrijf, maakt hij ook tijd voor vrijwilligerswerk. Zo is hij sinds mei lid van de Ledenraad van de Rabobank. “Door mijn contacten en netwerken zoals het Rosmalens Ondernemers Contact, ROC, hoor ik vaak dingen die ik kan inbrengen in de Ledenraad en dat draagt bij aan de kwaliteit van de bank waar ik goede ervaringen mee heb. Dit voorjaar werd ik gevraagd om voorzitter te worden van het Centrum Management Rosmalen. Daar heb ik wel even over moeten nadenken, maar ik heb die stap toch gezet. Ik heb geen persoonlijke belangen in het centrum en kan dus objectief opereren en me echt concentreren op de ontwikkeling van het gehele centrum zoals dat nu met de nieuwbouw in wording is. Voor het CMR opereren we met Beleef Rosmalen als katalysator voor onze activiteiten. Onze belangrijkste opdracht is om Rosmalen op de kaart te zetten met een totaal en volwassen centrum als kloppend hart en De Driesprong als horecaplein. We hebben een achterland van minstens vijftigduizend mensen en die moeten we laten beseffen dat het goed toeven is in het Rosmalense centrum. Als CMR zijn we niet bezig met een losliggende stoeptegel maar richten we ons op de kwaliteit van de leef- en winkelomgeving. De officiële opening van de nieuwbouw in het centrum is gepland op donderdag 6 september als start van een vierdaags feest inclusief het KOM-festival op zondag 9 september. We hebben als CMR een tijdspad uitgezet naar dat mooie moment maar zijn ook bezig met een vervolg want er moet reuring zijn en blijven in het centrum. Het wordt echt heel mooi daar mogen we trots op zijn. Ik ben er ook van overtuigd dat er straks een grote zuigkracht vanuit zal gaan en ondernemers van buiten zal inspireren om zich in Rosmalen te vestigen. Ik ben er trouwens faliekant tegen om te spreken over het oude en nieuwe centrum, over wij en zij. Nee het gaat om een gezamenlijk ‘wij’, één centrum waar heel Rosmalen belang bij heeft. Dat is mijn stokpaardje. Vastgoedeigenaren spelen hier overigens een belangrijke rol bij. De markt is veranderd en dat vraagt om flexibiliteit bijvoorbeeld bij het hanteren van huurtermijnen en meterprijzen. Alle voorwaarden voor een succesvol centrum zijn aanwezig, daar moeten we met zijn allen energie in steken.

Ondernemer van het Jaar
John, die zijn onderneming bijna acht jaar geleden begon, werd in 2015 door het ROC uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar. “Dat vond ik zeker een mooie waardering. Vanaf het begin groeit Johnson Petfoods heel onstuimig met jaarlijks fors toenemende omzetcijfers. Ik heb onlangs een nieuwe sales manager aangenomen zodat ik me meer op de internationale ontwikkelingen kan richten. Op ons kantoor zijn we alleen bezig met alles wat met onze klanten te maken heeft. De hele logistiek hebben we uitbesteed aan Van Opzeeland in Hedel en gaat prima.
Waar ik ook trots op ben is dat we binnenkort voor de derde keer in aanmerking komen voor de Gazelle Award van het Financieel Dagblad voor de onderneming met de snelste groei. Dat geeft veel voldoening.”
John kreeg 17 december 2017 bij d’n Beer in het bijzijn van familie, vrienden, voormalige Elfde Jèskes en overige genodigden ‘t Elfde Jèske om de schouders gelegd.