Elfde Jèske 2013

Elfde Jèske 2013 Frank van Beers

Oud-wethouder en oud-burgemeester steekt handen uit de mouwen tijdens IntochtPlus

“Op een zaterdagmiddag ging de telefoon. De Hannusclub uit Rosmalen zat te vergaderen en hadden mij genomineerd voor het Elfde Jèske 2012-2013. Of ik daar voor voelde. Het overviel me natuurlijk en zei dat ik erover moest nadenken. Maar voordat ik de hoorn had neergelegd wist ik eigenlijk al wat het antwoord was”, aldus Frank van Beers.

“Ik ken Rosmalen natuurlijk van haver tot gort, heb er jarenlang gewoond en was er wethouder. Carnaval is voor mij een heerlijk volksfeest, het maakt niet uit waar je woont, als je meedoet is het altijd wel gezellig. Ik heb mijn Marianne trouwens ook met Carnaval leren kennen. En weet je, ik heb voor Trug noar Vruger in het verleden ook een buut gedaan. Ik was overigens ook de eerste wethouder die in Den Bosch meedeed aan de Kletsavonden. Toen ik later in Mill en St. Hubert en Boxtel burgemeester was ben ik het feest ook nooit uit de weg gegaan en deed ik ook in die functie de plaatselijke buut.

Ik vertelde Marianne welke vraag ik had gekregen. Het voelde voor mij als een warm thuiskomen in Rosmalen. En ik vond het ook een eer dat ik hiervoor gevraagd werd. Mijn negen voorgangers die ook die titel kregen zijn allemaal aansprekende personen die ieder voor zich en op hun eigen manier iets voor Rosmalen betekenen. Ik heb fijne herinneringen aan Rosmalen en ik kom er nog regelmatig.

De Hannusclub ken ik natuurlijk wel. Ik weet dat die al jarenlang de intocht van Prins Carnaval organiseert in combinatie met de Kinderoptocht op de zaterdag met Carnaval. Ik vond het een ludiek initiatief dat de club bij het elfjarig bestaan de drager van het Elfde Jèske introduceerde. Dat ik nu als tiende ben uitverkoren en een inhoudelijke bijdrage mag leveren aan de Intocht Plus doet me plezier.”

Frank heeft veel bestuurlijke ervaring. Zeven jaar wethouderschap, vijf jaar burgemeester in Mill en St. Hubert en zes jaar hetzelfde ambt in Boxtel hebben hem gepokt en gemazeld op dat werkterrein. Dat kwam hem uitstekend van pas toen afgelopen zomer zijn huidige functie in beeld kwam als bestuursvoorzitter van de stichting Cello. De stichting verleent zorg en biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Naast de terreinen Binckhorst in Rosmalen en Groote Cingels in Vught wordt wonen, werk, dagbesteding en Vrije Tijd nog verleend op zo’n 180 locaties.

“Als burgemeester ben je met honderd dingen tegelijk bezig en weet je overal een beetje van. Nu, in deze functie, ben ik ook met honderd dingen tegelijk bezig, maar is alles gericht op het thema zorg. Al onze 2600 medewerkers en de bijna duizend vrijwilligers hebben dat onderwerp gemeen. Mijn baan is dus in feite even hectisch als die van burgemeester, zij het dat in de weekenden de druk minder groot is. Als burgemeester ben je zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag in feite stand-by. Maar ik blijf lekker druk, ook met een aantal vrijwilligersfuncties. Ik voel me er helemaal goed bij”, benadrukt Frank.

Het Jèske, traditiegetrouw aangemeten en gemaakt door Mien van Zuijlen, werd op zaterdag 15 december 2012 aan Frank van Beers overhandigd.