Elfde Jèske 2008

Elfde Jèske 2008 voor makelaar Bert ter Mors

Het vijfde Elfde Jèske ging in 2007/2008 naar Bert ter Mors. Van het gelijknamige makelaars- en hypotheekkantoor wist het Brabants Dagblad ons te vertellen. Bert heeft de afgelopen 30 jaar niet alleen zakelijk aan de weg getimmerd.

Met zijn zaak wist hij weliswaar uit te groeien tot het grootste makelaarskantoor in Rosmalen en een goede tweede in de regio wanneer je naar de bestaande woningmarkt keek, maar er was (en is) bij Bert altijd oog voor de bredere context. Door ruimhartige sponsoring van het verenigingsleven, maar ook als bestuurslid van de Stichting Peuterspeelzalen Rosmalen.

Intensief is door Bert meegewerkt aan de Intocht Plus van 2007. Toen na het carnaval enkele vaste leden van de Hannusclub terugtraden, was de opvolging snel geregeld. Een Rosmalens Twent of een Enschedeër uit Rosmalen?