Elfde Jèske 2005

Elfde Jèske 2005 voor hockey coach Marc Lammers

Het deed de Hannusclub veel deugd, dat toen nog Rosmalenaar en dameshockey coach Marc Lammers gedurende het carnavalsseizoen 2004/2005 bereid werd gevonden om als Elfde Hannusclublid aan te treden.

Na de Europese titel in Barcelona en de zilveren medaille in Athene wist hij in 2004 met zijn Oranje meiden in Argentinië de Champions Trophy te winnen. Een droom werd werkelijkheid. En dat paste precies in het straatje van de Hannusclub. “Dromen” was immers het thema van de kinderoptocht die op 5 februari 2005 Prins Harry d’n Urste voorafging tijdens de Intocht Plus.

‘Tis vur Allemaol’ was dat jaar het thema van Zandhazendurp. Maar daar heeft Marc zich niet aan gehouden. Hij hield de meiden voor zichzelf. Terwijl wij toch de stille hoop hadden, dat ze tijdens een vergadering van de Hannusclub eens aan zouden schuiven. Ben benieuwd hoe onze voorzitter Cees daarmee was omgegaan.